Keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikud ehitised

15 Mar 2021

Juba mõnda aega kaasavad kinnisvaraarendajad kõrge energiaklassiga korterelamute projektidesse üha enam jätkusuutliku ehituse elemente: taaskasutatud toorainet, allergiavabasid ja looduslikke materjale, veefiltreid, vihmaveemahuteid ja päikesemooduleid. Ehitussektoris väljendub jätkusuutlikkus peamiselt ehitusprotsessi mõjus ja tagajärgedes. Jätkusuutliku ehituse eesmärk on vältida negatiivset mõju kliimale, ökosüsteemile, majandusele ja rahvatervisele ning vähendada uute hoonete energiatarbimist.

12.jpg

TECHNONICOLI toodetel on rohelise energia sertifikaadid

Kahtlemata mängivad sellises ehitamises väga suurt rolli ehitusmaterjalid, mis vastavad jätkusuutlikkuse põhiideele – keskkonnasõbralikkusele. Kõigi maailma ehitusmaterjalide tootjate seast valivad rahvusvahelised jätkusuutlike ehitiste sertifitseerimissüsteemid välja parimad. LEED (inglise keeles Leadership in Energy & Environmental Design) on hoonete sertifitseerimisreitingute süsteem, mis võimaldab hinnata nende mõju ökoloogiale ja keskkonnale. Ehitistele, millele taotletakse selle süsteemi sertifitseerimist, kehtivad teatavad nõuded, sealhulgas keskkonnasõbralikkus ehitusplatsil, energiatõhusus ja atmosfäärimõjude vähendamine, siseruumide keskkonna kvaliteet, ehitusmaterjalide keskkonnaohutus jne. Kasutades ekspertidelt positiivse hinnangu saanud materjale, võib ehitaja teenida lisapunkte hoone sertifitseerimisel LEED süsteemi alusel. Näiteks on ettevõtte TECHNONICOL soojusisolatsiooniga polüuretaanplaatidel (PIR), mineraalvillal ja LOGICROOF polümeerist katusemembraanidel selline sertifikaat, mis tähendab, et neid soovitatakse kasutada keskkonnasäästlikus ehituses.

13.jpg

Soojusisolatsioonimaterjalid energiatõhusate majade konstruktsioonides

Vastavalt Euroopa Liidu 2010. a. 19. mai direktiivi sätetele kehtivad alates 2021. aastast Leedus ehitatavatele uutele hoonetele kõrgeimaid, A++ energiatõhususe nõuded. Seetõttu pööravad arhitektid seda tüüpi hoonete projekteerimisel väga suurt tähelepanu välisseinte või katuseisolatsiooni vastavatele soojusparameetritele ning nõutud efekti saavutamiseks valivad ettevõtte TECHNONICOL toodete hulgast mineraalvilla, ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni (XPS) või polüisotsüanuraadi (PIR).

TECHNONICOLI mineraalvilla toodetakse basaltrühma kivimitest, kasutades vähendatud fenoolisisaldusega sideainet. See on vastupidav, energiasäästlik, keskkonnasõbralik ja täielikult mittesüttiv. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen XPS on suletud pooride struktuuriga, mis tagab vastupidavuse niiskusele ja külmale, tugevuse ja suurepärased soojusisolatsiooniomadused. Polüisotsüanuraati iseloomustab see, et selle struktuuris on enam kui 90% suletud poore, mis on täidetud väga madala soojusjuhtivusega gaasidega. Toode on keskkonnasõbralik nii tootmise kui ka utiliseerimise ajal – plaadid on valmistatud materjalist, mida saab taaskasutada väga mitmel viisil.

Nende isolatsioonimaterjalide hindamisel on LEED eksperdid kinnitanud, et need võivad oluliselt vähendada ehituskonstruktsioonide soojusjuhtivust ja üldisi soojuskadusid, aidates seeläbi kaasa hoone üldisele energiatõhususele. Eksperdid on võtnud arvesse ka võimalust taaskasutada paigaldamisel tekkinud jäätmeid, tagada mugav toatemperatuur ja niiskus, kaugust tooraine kaevandamisest tootmiskohani (ideaaljuhul mitte üle 800 km) ning transpordiviise. Kasutades tootmises võimalikult palju kohalikke materjale, vähendab ettevõte TECHNONICOL transpordi käigus keskkonda eralduvate saasteainete hulka ning toetab ka riigi majandust.

14.jpg

Eesmärk on mitte reostada, aga ka puhastada keskkonda

LEED sertifitseerimissüsteem muutub Euroopas igal aastal aina populaarsemaks ning ehitusmaterjalide sertifitseerimine on üha enamate projekteerimis- ja ehitustööde konkursside tingimus. „Sertifitseerimisekspertide arvamus meie materjalide vastavuse kohta LEED nõuetele võimaldab meil tugevdada oma positsiooni Euroopa turul, kus pööratakse suurt tähelepanu ehitusmaterjalide keskkonnasõbralikkusele ja ohutusele kogu nende elutsükli vältel. See muutub üheks oluliseks meetmeks, mis suurendab meie toodete kasutamist jätkusuutlikus Euroopa ehituses,“ ütlevad TECHNONICOLI esindajad.

Ettevõtte eesmärk on toota ehitusmaterjale, mis vastaksid võimalikult hästi keskkonnasäästliku ehituse omadustele. TECHNONICOL saab pakkuda oma klientidele ka tooteid, mis mitte ainult ei kahjusta keskkonda, vaid ka muudavad selle paremaks: titaandioksiidiga (TiO2) kaetud katusematerjal ENVIRO AIR seob oma pinnal lämmastikoksiidi (NOx) ja muud õhusaasteained. Lõplik aktiivse TECHNONICOL ENVIRO AIR mõju toode on ohutud materjalid – süsinikdioksiidi, vett ja mitteaktiivseid lämmastikuühendeid, mille vihm või lumesulamisvesi katuselt minema uhuvad. Titaandioksiidiga rikastatud kate võib lagundada lisaks heitgaasidele ka katusele sattuvaid orgaanilisi jäätmeid. 1000 m² suurusel katusepinnal on õhukoostise parandamisel sama suur mõju nagu 1200 m² suurusel muruplatsil.

TECHNONICOLI edu võti on mugavad, komplekssed ja innovaatilised soojustuslahendused, mis on saadaval kõikjal maailmas, ning ehitusvõimsused, mis rahuldavad ehitusturu vajadusi. Kõik TECHNONICOLI tehased on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 ning järgivad rangelt nende rahvusvaheliste määrustega sätestatud kvaliteedistandardeid. Korporatsiooni koosseisus on kuus uurimiskeskust, mille loodavad innovaatilised materjalid ja lahendused vastavad kõige kõrgematele nõuetele. TECHNONICOL investeerib pidevalt jäätmeteta tootmisse, moodsatesse seadmetesse ja keskkonnatehnoloogiatesse. Kõik tooted vastavad keskkonnastandarditele ja on ohutud nii inimestele kui ka keskkonnale.