Kuidas hoonete ehitamist kavandades vähendada tulevast energiakadu

24 Mar 2021

Huvi ehitatavate hoonete energiatõhususe ja nende tarvitatava soojuskoguse vastu on üleval olnud juba alates 1973. aastast, kui maailmas tekkis naftakriis. Nüüd, peaaegu pool sajandit hiljem, on kõigil uutel või renoveeritavatel hoonetel nõue kasutada energiat väga vähe või üldse mitte, lausa seda ise tootes. Kinnisvaraarendajad vähendavad drastiliselt iga projekti energiatarbimist, järgides energiaplaneerimise strateegiat, mis koosneb viiest etapist.

IMG_5532.JPG

Energiaplaneerimise strateegia viis etappi

  1. Soojuskadude vähendamine. Hästi isoleeritud ja hermeetiline karkass, milles ei ole soojussildu ja on paigaldatud tõhus ventilatsioonisüsteem, kaotab tavaliselt väga vähe soojust. Selliste kadude minimeerimist mõjutab ka projekti kohandamine riikidele üle maailma – hoone kuju, ruumide kategooriad vastavalt loodusliku päikesevalguse ja soojuse kogusele, hoone tsoonide ja nende pindala efektiivsus.
  2. Elektritarbimise vähendamine. Loomuliku valguse tõhus kasutamine vähendab elektritarbimist. Väikesed rõhumuutused ventilatsioonisüsteemis, vähendatud vajadus jahutada ülekuumenenud ruume, termilise massiefekti kasutamine, öine jahutus ja tõhusad päikesevarjud, valgustus- ja muud seadmed vähendavad elektritarbimist ning kui hoone on varustatud soojuspumbaga, siis on ka selle efektiivsus oluline tegur.
  3. Päikeseenergia kasutamine. Tavaliselt on see seotud akende optimaalse paigutusega päikese suhtes, hoone aktiivse soojusmassiga, päikesekollektorite ja fotovolt- ehk päikesemoodulite seadmetega.
  4. Energiatarbimise kontroll. Energiatõhusust saab kontrollida ja muuta selle võimalikult tõhusaks, kaasates nutikodu tehnoloogiaid, mille abil on võimalik jälgida ja hallata kütte-, ventilatsiooni-, valgustus- ja muid energiat tarbivaid seadmeid, hoone energiatarbimise aruannet ja prognoosida tulevasi vajadusi.
  5. Soojusenergiaallika valik. Siin võetakse arvesse saadaolevaid energiaallikaid: üht või mitut soojuspumpa, keskküttesüsteemi, küttepuitu, gaasi või elektrit. Pärast esimese nelja sammu edukat elluviimist on hoone igapäevane energiavajadus soojuse säilitamiseks väga madal, kuid talvel võib suurenenud soojusvajaduse tõttu mitu päeva või nädalat vaja minna täiendavat soojusallikat.

Energiakulusid vähendavad aspektid

Kvaliteetne isolatsioon, mis ümbritseb hoonet ühtlase soojussildadeta soojustuskihiga, õigesti paigaldatud energiasäästlikud aknad ja uksed ning kogu hoone nõuetekohane hermeetilisus on peamised eeldused, mis kujundavad optimaalselt toimiva ja efektiivse hoonekompleksi.

Paljud uusehitiste omanikud kipuvad kahtlema, kas soojusisolatsioonimaterjalide soovitatav paksus on piisav või majanduslikult põhjendatud. Standardselt projekteeritakse see 22–35 cm paksuseks, sõltuvalt kütmiseks kavandatavast energiahulgast ja seinte soojustakistusest. Kõigi uute või renoveeritavate energiatõhusate hoonete soojustussüsteemides saab kasutada TECHNONICOLI pakutavaid kvaliteetseid soojusisolatsioonimaterjale. Mis tahes tüüpi ehitusprojektide jaoks leiavad ettevõtte eksperdid professionaalsed, süsteemis kasutatud materjalide täielikul ühilduvusel põhinevad lahendused, mis on üks peamisi usaldusväärse isolatsioonisüsteemi tingimusi.

Sama oluline on ka vastvalminud hoone hermeetilisus: enamik vanu hooneid on sageli väga auklikud, soojus pääseb neist välja läbi lugematu arvu pisikeste aukude. Veelgi hullem – kui sellistes kohtades hakkab kogunema niiskus, siis luuakse tingimused hallituse tekkeks ja levikuks. Hermeetilisust vajab ka rekuperatiivne ventilatsioonisüsteem: mittehermeetilises hoones väheneb oluliselt ka selle efektiivsus. Uutel hoonetel peaks olema madal tihedusväärtus. Suurimate tihedusnõuete täitmiseks toodab TECHNONICOL laias valikus isolatsioonimaterjale: hüdroisolatsioonimembraane, keevitatavaid bituumenkatteid, mastiksit, kruntimis- ja tihendusmaterjale, mida kasutades hoone justkui mähitakse tervikliku, niiskust ja õhku mitte läbilaskva ümbrise sisse.

IMG_5135+.jpg

Väga õhukindel hoone võib tekitada uue probleemi – siseõhuvahetuseta õhu kvaliteet võib halveneda. Sellisel juhul on kõige tõhusam lahendus pidev optimaalse intensiivsusega ventileerimine. Kui seda teevad piisavalt tõhusad ventilatsiooniseadmed (rekupereerimine), siis tagastatakse suurem osa hoone ruumides olevast õhusoojusest koos värske õhuga tagasi ruumidesse, vähendades seeläbi oluliselt maja kütmiseks vajalikke energiakulusid. Võrreldes traditsioonilise loomuliku tuulutamisega, kui lihtsalt avatakse aken, vähendab selline ventilatsioonisüsteem lisaks soojuskadudele ka ruumidesse siseneva müra ja reostuse hulka.

Ettevõte TECHNONICOL töötab välja ja toetab materjale ja süsteeme, mis vähendavad tööstussektori ja kommunaalteenuste energiakadu võimalikult tõhusalt. TECHNONICOLI toodetes kasutatavad moodsad tehnoloogiad võimaldavad oluliselt vähendada hoone konditsioneerimise kulusid.

_MG_2248.JPG

Kvaliteet algab projektist

Kvaliteetse hoone alus on energiasäästlike ja majanduslikult optimeeritud lahenduste abil koostatud kvaliteetne ehitusprojekt. Projekteerima, kavandama ja valdama kõiki energeetiliselt tõhusaid ja majanduslikult optimeeritud lahendusi on võimelised vaid sellised projekteerijate meeskonnad, kellel on suur kogemus vähe energiat kasutavate või passiivmajade tehnoloogiate projektides. Täpse ja detailse planeerimise tõttu on selliste projektide maksumus veidi kõrgem, kuid need kulud kompenseeritakse seejärel väga kiiresti hoone madalate kasutuskuludega.

Ja kahtlemata on väga oluline ka järgmine samm – nõuetekohane ehitusjärelevalve. TECHNONICOLI spetsialistid on selle raske ülesande hõlbustamiseks välja töötanud professionaalse tehnilise lahenduse – hoonete süsteemid, mis põhinevad komponentide ühilduvusel, vastupidavusel ja taskukohasel hinnal. Selle kaasamisel saavad projekteerijad ja ehitusjärelevalve teostajad parima ning kindlalt töötava universaalse lahenduse. Koos lahendusega tulevad kaasa ka igakülgne professionaalne abi ning konsultatsioonid, mida vähegi võib vaja minna.