Välja on töötatud sekundaarsete bituumenjäätmete kasutamise meetod

19 Feb 2021

UAB Mida LT, kelle eesmärk on vähendada bituumeni toodangu tootmisjäätmete hulka, on leidnud võimaluse saata need ringmajanduse tsüklisse tagasi. See riigi ökoloogia suhtes oluline samm sai võimalikuks tänu tihedale koostööle Vilniuse Gediminase tehnikaülikooli (VGTU) teadlastega.

Ettevõtte bituumenkatete tehas tekitab aastas mitusada tonni bituumenjäätmeid ja -jääke, millel on suur ringlussevõtu potentsiaal. Selle asemel, et viia need lihtsalt prügimäele, saab vastu võtta ökoloogiliselt palju parema otsuse ning bituumenjäätmeid taaskasutada. Selline praktika on juba levinud Ameerika Ühendriikides, kus sarnaseid tootmisjäätmeid kasutatakse teedeehituses. Ettevõtte juhtkond algatas sel eesmärgil tootmisjääkide kasutamise uuringud.

111.jpg

Artiklis kasutatakse VGTU fotosid

Sobib kahekordseks sekundaarseks kasutamiseks

VGTU teadlased viisid 2019. aasta alguses uuringu edukalt lõpule ja kinnitasid, et UAB Mida LT tootmisjäätmed sobivad kasutamiseks teedeehituses. Neid saab kasutada kahel viisil. Ennekõike võivad jäägid asendada liiva või kruusa kasutamist sisemaanteedel, näiteks metsades, rahvusparkides, riigi kaitsealadel, piiridel, karjäärides, hüdraulikaseadmetele juurdepääsuteedel või sisehoovides. Uuringu tulemused näitavad, et suure koormusega sisemaanteedele on jääkide ja mineraalsete materjalide (liiva või kruusa) segu kõige tõhusam suhe 1:1 ning keskmise ja kergema koormusega teede ehitusel saab bituumenkatete jääke kasutada ka ilma liiva ja kruusata.

Tootmise käigus tekkinud jäätmete kasutamise teine võimalus on nende purustamine kuni 10 mm suurusteks tükkideks. Saadud materjaliga võib asendada osaliselt asfaldisegude tootmises kasutatava bituumeni. Näiteks asfaltbetoonisegus AC 16 PD, mida toodetakse ja kasutatakse Leedus igal aastal suurtes kogustes, võib see mass moodustada 5–7%. Riigi põhimaanteede kattes saab rakendada teedeehituse lahendusi, mis põhinevad bituumeni osalisel asendamisel peenestatud bituumenmaterjaliga.

22.jpg

Bituumenkatete jäägid

Säästab loodust ja vähendab ehituse hinda

Bituumen, nagu ka kivisüsi või nafta, on loodusvara, mis tekib lenduvate komponentide aurustumisel naftast. Ehitusmaterjalina on seda kasutatud juba 3800 aastat eKr. Aja möödudes loodusvara küll taastub, kuid äärmiselt aeglases tempos – aeglasemalt, kui seda jõutakse kasutada. Mida rohkem bituumenit tagastada ringmajandustsüklisse, seda keskkonnasõbralikumaks ja loodussäästlikumaks muutub ka katuse- ja fassaadikatete tootmine.

Uuringu tulemused avavad laiad võimalused bituumenkatete tootmise jäätmete sekundaarseks kasutamiseks. Asfaltkate, mis sisaldab bituumenkatete jääke, on veidi jäigem ja vastupidavam vaalude tekkele. Selle põhjuseks on kiud ja polümeerid, mida bituumenkatete jäägid sisaldavad. Samuti peaks teedeehitus muutuma veidi odavamaks, kui osa bituumenist, mis on kõige kallim asfaldisegude materjal, asendatakse purustatud bituumenkatete jääkidega.

Plaan viiakse ellu juba sel aastal

Uuringu tulemuste põhjal koostasid VGTU teadlased sisemise tootmiskontrollisüsteemi soovitused. Pärast selle rakendumist sertifitseeritakse bituumenist katuse- ja fassaadikatete tootmisel tekkinud bituumenjäätmed, et neid edukalt kasutada siseteede ehitamisel ja asfaldisegude tootmisel.

„Eriolukord, mis on Leedus välja kuulutatud seoses Covid-19 epideemiaga, aeglustab muidugi pisut meie plaane, kuid ei peata neid,“ ütleb ettevõtte tegevjuht Andrius Jakas. „Oleme valmis saamas normatiivdokumentatsiooni peenestamata jääkide kasutamiseks kohaliku tähtsusega teede ehituses. Valmis on juba seatud ka purustusseadmed.“

Ettevõtte juht ütleb, et lähima kuue kuu jooksul hakkab tehas, hoolimata kõigist epideemia poolt ettevõtlusele ja tootmisele põhjustatud probleemidest, teedeehitusettevõtetele tarnima bituumenist katuse- ja fassaadikatete jääke ning peenestatud materjale.